Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1)

Δηλώσεις Αναλυτικής Κατάστασης Μισθωμάτων (Ε2)

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης  (Ε9)

ΕΝΦΙΑ

Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας

Μισθωτήριο Συμβόλαιο

Αίτηση Επιδομάτων

ΗΔΙΚΑ

Δήλωση Μοναδικού Ακατάσχετου Λογαριασμού για Φυσικά Πρόσωπα

Εκτύπωση Εντύπων Τελών Κυκλοφορίας και Κατάσταση Οχημάτων

Εκτύπωση Ταυτοτήτων Πληρωμής

Αντίγραφα Δηλώσεων και Εκκαθαριστικών

Ενημέρωση για επίκαιρα φορολογικά θέματα αποκλειστικά μέσω email

Ηλεκτρονική Αίτηση Έκδοσης Κλειδάριθμου

Έκδοση Κωδικών Taxis (Κλειδάριθμος)

e - Παράβολο   

Πρόβλεψη Ανάλωσης Κεφαλαίου

Υπολογισμός Τεκμηρίων Τρέχουσας Χρήσης

Ηλεκτρονική Αίτηση Αλλαγής Διεύθυνσης Κατοικίας

Έκπτωση 20% σε επιπλέον υπηρεσίες

Tax Club

50€

    ✓ Αρχική Υποβολή            

 Τυχόν Τροποποιητική

     ✓ Εκκαθαριστικό Σημείωμα

έως 2 Ακίνητα

     ✓ Αρχική Υποβολή            

 ✓ Τυχόν Τροποποιητική

έως 2 Ακίνητα

      ✓ Αρχική Υποβολή            


✓ Εκκαθαριστικό       

✓ Πιστοποιητικό        

        έως 1 Ακίνητο     

       ✓ Αρχική Υποβολή           

    ✓ Τυχόν Τροποποιητική

✓ Αποδοχή              

       ✓ Αίτηση Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου

✓Αίτηση Επιδόματος Τέκνων (Α21)            

 ✓ Αίτηση Έγκρισης Κοινωνικού Επιδόματος     Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)   

 ✓ Αίτηση Έγκρισης εκάστοτε Επιδομάτων       

 ✓ Βεβαίωση Ατομικού Λογαριασμού Ενσήμων

PREMIUM TaxClub

90€

    ✓ Αρχική Υποβολή               

 Τυχόν Τροποποιητική   

     ✓ Εκκαθαριστικό Σημείωμα   

  έως 5 Ακίνητα

     ✓ Αρχική Υποβολή               

 ✓ Τυχόν Τροποποιητική   

  έως 5 Ακίνητα

  ✓ Αρχική Υποβολή            

                     ✓ Τυχόν Τροποποιητική, λόγω αλλαγής περιουσιακής κατάστασης

✓ Εκκαθαριστικό          

✓ Πιστοποιητικό           

         έως 3 Ακίνητα     

    ✓ Αρχική Υποβολή           

 ✓ Τυχόν Τροποποιητική

✓ Αποδοχή                 

          ✓ Αίτηση Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίο

✓Αίτηση Επιδόματος Τέκνων (Α21)        

✓ Αίτηση Έγκρισης Κοινωνικού Επιδόματος     Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)   

 ✓ Αίτηση Έγκρισης εκάστοτε Επιδομάτων       

 ✓ Βεβαίωση Ατομικού Λογαριασμού Ενσήμων

FAMILY TaxClub

130€

       έως 3 Δηλώσεις     

    ✓ Αρχική Υποβολή           

 Τυχόν Τροποποιητική

     ✓ Εκκαθαριστικό Σημείωμα

             έως 5 Ακίνητα            

    ✓ Αρχική Υποβολή            

 Τυχόν Τροποποιητική

 έως 3 Ακίνητα

   ✓ Αρχική Υποβολή            

                     ✓ Τυχόν Τροποποιητική, λόγω αλλαγής περιουσιακής κατάστασης

✓ Εκκαθαριστικό         

✓ Πιστοποιητικό          

           έως 3 Ακίνητα     

       ✓ Αρχική Υποβολή           

    ✓ Τυχόν Τροποποιητική

✓ Αποδοχή              

        ✓ Αίτηση Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου

✓Αίτηση Επιδόματος Τέκνων (Α21)           

✓ Αίτηση Έγκρισης Κοινωνικού Επιδόματος     Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)   

 ✓ Αίτηση Έγκρισης εκάστοτε Επιδομάτων       

 ✓ Βεβαίωση Ατομικού Λογαριασμού Ενσήμων